Dag: 9 mars, 2011

Blomsterspråk på gott och ont

Publicerat den

Läser en uppsats om metaforer i sångundervisning. Finner till min förnöjelse att där finns en del uttryck som inte jag skulle begripa om jag själv var elev i en undervisningssituation. Inser också att man som pedagog måste vara enklare och otvetydigare när man jobbar med flera i en grupp, helt enkelt för att man lätt kan missa att någon missförstår. Samtidigt kan metaforer och bilder vara till stor hjälp, så vi klarar oss nog inte utan i alla fall…

Annons